Gạo Myanmar

Gạo thơm Myanmar

Gạo thơm Myanmar

Đây là loại gạo hạt ngắn. Hạt có độ mềm hơn và độ mịn phấn hơn ở bụng so với Ngasein.
Gạo hạt ngắn Myanmar

Gạo hạt ngắn Myanmar

Gạo hạt ngắn Myanmar: Gạo hạt ngắn, được đặt tên theo kích cỡ của hạt, hạt gạo tương đối ngắn, chiều dài chỉ dài hơn một chút so với chiều rộng
Gạo ngắn hạt vừa (Ngasein)

Gạo ngắn hạt vừa (Ngasein)

Gạo ngắn hạt vừa (Ngasein) của Myanmar: Hạt gạo có tỷ lệ chiều dài hơn chiều rộng trung bình gấp 2 đến 3,2 lần

    +84 941.423.429