Gạo hạt ngắn Myanmar

Gạo hạt ngắn Myanmar : Gạo hạt ngắn, được đặt tên theo kích cỡ của hạt, hạt gạo tương đối ngắn, chiều dài chỉ dài hơn một chút so với chiều rộng. 

 

Gạo hạt ngắn Myanmar

 

Tuy nhiên khi trộn gạo hạt vừa và gạo hạt ngắn lại với nhau thì cũng rất khó để nhận biết và có thể gây ra sự nhầm lẫn. NgaSein nổi bật trong các loại hạt ngắn vì chất lượng tốt đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu.

Gạo hạt ngắn Myanmar

Gạo hạt ngắn Myanmar

 

Sản phẩm khác

Gạo ngắn hạt vừa (Ngasein)

Gạo ngắn hạt vừa (Ngasein)

Gạo ngắn hạt vừa (Ngasein) của Myanmar: Hạt gạo có tỷ lệ chiều dài hơn chiều rộng trung bình gấp 2 đến 3,2 lần

    +84 941.423.429