Gạo ngắn hạt vừa (Ngasein)

Gạo ngắn hạt vừa (Ngasein) của Myanmar : Hạt gạo có tỷ lệ chiều dài hơn chiều rộng trung bình gấp 2 đến 3,2 lần. Các hạt có thân cứng, màu gạo khá mờ ngã sang màu đục, hạt thường có phần bụng màu trắng .

Gạo ngắn hạt vừa (Ngasein) của Myanmar

 

 Gạo ngắn hạt vừa (Ngasein) của MyanmarGạo ngắn hạt vừa (Ngasein) của Myanmar

Sản phẩm khác

Gạo hạt ngắn Myanmar

Gạo hạt ngắn Myanmar

Gạo hạt ngắn Myanmar: Gạo hạt ngắn, được đặt tên theo kích cỡ của hạt, hạt gạo tương đối ngắn, chiều dài chỉ dài hơn một chút so với chiều rộng

    +84 941.423.429